SarahCarmody

SarahCarmody

Senior FX artist at Blizzard working on WoW
Vimeo: https://vimeo.com/scarmody
Artstation: https://www.artstation.com/sarahcarmody